За Земята Лого

Новини

22.11.2017 / Енергия и климат

БАН - от Бялата книга до бялото знаме

Резюмето на най-новия доклад за АЕЦ “Белене” изглежда като създадено под натиск, за да обслужва интересите на организирана престъпна група


През 1990 г. излезе книгата „АЕЦ „Белене“ изследвания и становища на БАН“, по-известна като Бялата книга на БАН. В нея участваха 85 учени и експерти от редица водещи научни институти на БАН, като Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика, Икономически институт, Лаборатория по геотехника на слаби земни основи и терени, Институт по екология, Институт по социология, Централна лаборатория по психология, както и енергийни експерти от „Енергопроект“, учени от Институт по нуклеарна медицина, радиобиология и радиационна хигиена от Медицинска академия.

В дух на пълна професионална самостоятелност на екипите при разработването и формулирането на становището те показват пълните данни от изследванията си на цели 409 страници, за да обосноват своето  заключение, а именно: „Проучванията и изследванията като цяло водят до извода, че от енергийна, икономическа, техническа, сеизмична, екологична и социална гледна точка строителството на АЕЦ „Белене“ е недостатъчно обосновано или неприемливо“.
Ясно и категорично заключение без „ако” и „може би”.

Когато през 1990 г. строежът беше замразен от правителството, експертизата на БАН беше в основата на това решение, защото тя недвусмислено доказа липсата на целесъобразност от изграждането на втора атомна централа.

В началото на 2017 г. настоящото правителство възложи на БАН изработването на „Национална стратегия в областта на енергетиката (с фокус върху електроенергетиката)“.
На 16.11.2017 г. в БАН беше представено резюме на тази стратегия и „Окончателен доклад относно възможността за реализация на активите на АЕЦ“.

Много е трудно да се анализира резюме, без да имаме крайния доклад с изходните данни, които да бъдат подложени на независима оценка. Резюмето е пълно с проиграване на сценарии и модели, при които е възможно строителството на АЕЦ „Белене“, при това изпълнени с много „ако” и „може би”. Прави впечатление многократното споменаване на „региона“ като панацея и възможен пазар за реализация на продукцията на АЕЦ „Белене“, но липсват данни за каквито и да било предварителни договори между страните от „региона“.

За разлика от „Бялата книга“ на БАН, това резюме не дава нито един ясен и конкретен отговор. Резюмето на доклада прилича повече на бяло знаме, развято от БАН под натиска на ядрената мафия, отколкото на Бялата книга.

На 5 стр. в този документ има следната прогноза: „Тези сценарии са допълнени с вариант на алтернатива за нисък ръст на ВЕИ след 2020 г. и липсата на заявен инвеститорски интерес за реализация на нови проекти от този характер.“ Това звучи абсурдно и безнадеждно остаряло, в стил Румен Овчаров от 2008 година.

Всъщност полза от подобен подход на уклончиво посочване с много условия на модели и сценарии за продължаване проекта за строителство на АЕЦ „Белене“ има единствено Организираната престъпна група (ОПГ), която източи над 3 милиарда лева от този корупционен гьол, без да имаме работеща централа.
Вече сме свидетели как представители на тази група и енергийния министър рапортуват бодро пред медиите, че „според доклада на БАН“ можело да се възобнови проекта АЕЦ Белене. На тях не им трябват изходните данни и пълния доклад с анализите и проучванията, стига им едно резюме със сценарии под условия. Тази арогантност ще продължи, докато отговорните институции не потърсят отговорност от членовете на ОПГ и не ги освободят от чувството за безнаказаност с различни по тежест присъди.
В началото на 2013 г. тази ОПГ наложи провеждането със средства от бюджета — около 15 млн. лева, на напълно безсмислен национален референдум „Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?“. Единствената цел на референдума беше да оневини главните инициатори и участници в източването на бюджета с незаконни „споразумения“, „анекси“ с Атомстройекспорт, консултанти и подизпълнители, без да има подписан окончателен договор. Разбира се, референдумът беше провал и не постигна целта на организаторите.

Тези нарушения бяха доказани при проверка от Комисията за финансов надзор (КФН) през 2012 г. и потвърдени от прокурорската проверка, след която през 2016 г. бяха привлечени като обвиняеми двама бивши шефове на НЕК Л.Велков, М.Папазян и бившият енергиен министър Петър Димитров.
Струва ми се, че с този доклад на БАН Организираната престъпна група ще се опита отново да оправдае досегашните кражби и да си осигури възможност за ново ограбване на бюджета. Надявам се, когато излезе пълният доклад, той да съдържа точни и обосновани прогнози и доказуеми с коректни данни заключения.

С цел да помогна на авторите на доклада ще дам тук само няколко аргумента, върху които да помислят и да предложат решение в окончателния вариант. Нищо не се е подобрило в условията за строеж на АЕЦ Белене от времето на Бялата книга, а напротив:
- цената от 600 млн лева през 1990 г. сега е над 20 млрд. ;
- сеизмичността на строителната площадка и сеизмичният риск няма как да намалеят, особено при повишените изисквания за строеж на нови централи след аварията в АЕЦ Фукушима през 2011 г.;
- поради повишаването на енергийната ефективност и въвеждането на по-съвременни технологии има спад на потреблението на енергия в последните години, което доведе  до чувствителен спад в износа на енергия за страните от региона;
- енергийните стратегии на съседните страни разчитат много на повишаване на енергийната си независимост и не включват внос от зомбито АЕЦ „Белене“;
- производството на енергия от ВЕИ у нас заема все по-голям дял в енергийния микс;
- полученото оборудване, което било „налице“ според министъра на енергетиката, всъщност е 1/10 от необходимото за строеж на АЕЦ;
- крайно време е да се проучат възможностите за безядрено използване на изградената площадка за строеж на АЕЦ „Белене“ и тя да престане да бъде само разход за бюджета, а да започне да носи приходи. Има такива разработки и предложения още от 90-те години.

Все още не е късно екипът учени и експерти от БАН да запазят доброто си име и авторитета на институцията, която представляват, като в крайния вариант на доклада представят реалистични данни и доказуеми прогнози, без да се съобразяват с интересите на ОПГ. Да издигнат високо знамето на БАН, вместо бялото знаме.

За контакти:
Тодор Тодоров
Експерт: Енергия и Климат в Екологично сдружение За Земята/Friends of the Earth, Bulgaria
Тел: + 359 2 943 11 23
Моб:+359 887122801
E-mail: todorside@gmail.com, t.todorov@zazemiata.org


  < Предишна новина
Образователен проект за устойчива енергия
© 2003-2018  zazemiata.org