За Земята Лого

Новини

26.01.2017 / Енергия и климат

Енергийният преход на Германия: възможности и предизвикателства


Дългогодишният германски опит в насърчаването на енергията от възобновяеми източници съдържа потенциално полезни уроци, от които страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) биха могли да се поучат.

Initiates file downloadEnergiewende: Енергийният преход на Германия. Възможности и предизвикателства е информационен документ на независимата европейска Opens external link in new windowорганизация с нестопанска цел E3G, състояща се от независими експерти по климатична дипломация и енергийни политики.


Файлове:

ExecSum_Energiewende_text_BG.pdf78 K
  < Предишна новина
Образователен проект за устойчива енергия
© 2003-2018  zazemiata.org