За Земята Лого

Новини

07.12.2016 / Енергия и климат, МФИ

Енергийни помощи за бедни или изгаряне на пари и здраве

Най-доброто решение на проблема с енергийната бедност е енергийната ефективност


По данни на Евростат (2014) 32,9% от населението на България има проблем да поддържа достатъчен топлинен комфорт в домовете си. Това поставя нашата страна на първо място в ЕС-28 по показателя за брой енергийно бедни, с над три пъти увеличение над средното ниво за ЕС.
Екологично сдружение За Земята предлага конкретни мерки за намаляване броя на броя на енергийно бедните в страната ни.


Вижте доклада Initiates file downloadЕнергийни помощи за бедни или изгаряне на пари и здраве.


See an English resume of the report Initiates file downloadEnergy Aid to the Poor or Burning Money and Health


Файлове:

Energiina_bednost-Bg.pdf352 K
Executive_Summary.pdf180 K
  < Предишна новина
Образователен проект за устойчива енергия
© 2003-2018  zazemiata.org