За Земята Лого

Новини

03.07.2017 / Нулеви Отпадъци

Пластмасовите торбички – все по-масови замърсители, ограничени само на хартия

На 3ти юли - Международния ден за свят без пластмасови торбички „Грийнпийс“ и „За Земята“ призовават за незабавни мерки за намаляване на употребата им


По повод Международния ден за свят без пластмасови торбички – 3 юли екоорганизациите  „Грийнпийс" и „За Земята“ застанаха пред сградата на Министерството на околната среда и водите, за да поискат от министъра на околната среда и водите Нено Димов да предприеме незабавни и решителни мерки за спиране на замърсяването с т.нар. найлонови торбички.

Последиците от прекомерната употреба на пластмасови пазарски торбички бяха онагледени с помощта на аквариум, пълен с морските обитатели на бъдещето – водорасли и рибки, направени от пластмасови торбички. Участниците в събитието показаха и плакати с посланията на кампанията.

В резултат на големия медиен интерес към акцията, Министерството на околната среда и водите покани трима представители на активистите на среща за обсъждане на исканията им. По време на срещата със зам. министър Николай Кънчев, Славея Стоянова, директор от Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ и други представители на МОСВ стана ясно, че министерството не възнамерява да предприеме допълнителни стъпки за намаляване на замърсяването с пластмасови торбички. Въпреки уверенията от представителите на отговорната институция, че въведената през 2011 г. еко-такса дава положителен резултат, Initiates file downloadстатистическите данни на НСИ сочат обратното: отчита се скок от 30% в продажбите на полиетиленови торбички за периода 2011-2014 г. В действителност огромна част от пазарските торбички в търговската мрежа не са подложени на еко-такса, а контрол върху прилагането на новите изисквания към търговците [1] също липсва.

Това бездействие и минимално прилагане на европейската директива [2] води не само до продължаване и задълбочаване на повсеместното замърсяване с пластмасови торбички, но и до пропуснати приходи за държавния бюджет от еко-такси, които биха могли да послужат за по-ефективни обществени информационни кампании. Докато в България един човек използва минимум 400 пластмасови торбички на година, жителите на Дания и Финландия използват по едва по 18 пластмасови торбички годишно [3].

Представителите на министерството и на еко-организациите се съгласиха, че биха могли да си сътрудничат в усилията за повишаване на съзнанието на хората относно този проблем.

Еко-организациите внесоха официално писмо до министъра, с което настояват за следните мерки:

1) Въвеждане на задължителна количествена цел за намаляване на потреблението за тънките пластмасови торбички за пазаруване (до 50 микрона дебелина) от 90 торбички на човек до 31 декември 2019 г. и 40 торбички на човек до 31 декември 2023 г.

2) Въвеждането на продуктова такса за всички еднократни пластмасови торбички за пазаруване без изключение (вкл. много тънките под 15 микрона) до 31 декември 2018 г.

3) Налагане на окончателна забрана на пластмасовите торбички за еднократна употреба при постигане на максимална ефективност на мярката таксуване – т.е. при спадане и на абсолютното потребление, и на приходите от таксата, но не по-късно от 2025 г.

Initiates file downloadПълният текст на писмото до министъра можете да видите тук.

Бележки:
[1] Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса в сила от  16.06.2016 г.

[2] Директива (ЕС) 2015/720 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 година за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на тънки пластмасови торбички за пазаруване.
Източник:http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0720&from=EN

[3] Източник: http://ec.europa.eu/environment/pdf/25_11_16_news_en.pdf

Снимки от акцията


  < Предишна новина
© 2003-2018  zazemiata.org