За Земята Лого

Новини

13.07.2017 / Общи новини, Глобализация и развитие, МФИ

Европейската комисия започва дело срещу Полша заради гората „Беловежа” – най-вероятният сценария и за България ако магистрала „Струма” не се построи извън Кресненското дефиле


снимка: EurActiv

Friends of the Earth Europe (Приятели на Земята Европа) , CEE Bankwatch Network, Екологично сдружение За Земята, Сдружение за дива природа “Балкани” 

13.07.2017

***

Днес Европейската комисия започва дело срещу Полша заради гората „Беловежа” – най-вероятният сценария и за България ако магистрала „Струма” не се построи извън Кресненското дефиле *** 1 година и 3 месеца след внасянето на жалба в Европейската комисия от международни и полски природозащитни организации, комисията започва дело [1] в Европейския съд заради изсичането на гори в защитената зона от НАТУРА 2000 „Гората Беловежа”[2].

В днешното съобщение Комисията поиска и незабавно спиране на изсичането на вековната гора. Това се случва след отказа на Полското правителство да се съобрази с изискванията на европейското законодателство и решението му да продължи сечите в тази безценна европейската територия [3]. Това показва решимостта на Европейската комисия да приведе в действие решенията за засилване прилагането на Директивата за местообитанията, като резултат от направения преглед за нейната ефективност. [4] 

Случаят „Беловежа” е показателен за това какво може да се случи и с българското правителство, ако откаже да прилага европейското законодателство в случая „Кресненското дефиле и магистрала Струма”. Напомняме, че за случая с Кресненския пролом вече има внесена жалба на 12.02.2017 година [5] и че единственото законосъобразно решение е строителството на магистралата да се направи извън Кресненското дефиле максимално бързо. Решение с което трябва да се съобразят предстоящите процедури по ОВОС и Оценка за съвместимост с НАТУРА 2000. В противен случай може да се очаква – Спиране на всички средства по оперативна програма транспорт  Започване на наказателни процедури и при продължаващо несъобразяване с изискванията последователно – отнемане на всички досега дадени средства за строителството на автомагистрала Струма, последващо налагане на глоби съотвестващи на размера на проекта, докато не бъде построена отсечката съгласно изискванията – извън Кресненски пролом. Но изцяло с национални средства. Всичко може  и би следвало да не се случи, ако се спазват изискванията на Европейското законодателство.  

*** Бележки за редакторите ***

[1] Commission calls for immediate suspension of logging in Poland's Białowieża Forest, Brussels, 13 July 2017 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1948_en.htm 

[2] https://www.clientearth.org/commission-complaint-lodged-polish-minister-illegally-approves-logging-bialowieza/

[3] https://www.clientearth.org/renewed-threat-polish-forest-government-confirms-illegal-logging-plan/

[4] https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vella/announcements/my-statement-orientation-debate-next-steps-fitness-check-birds-and-habitats-directives_en

[5] http://www.foeeurope.org/Legal-complaint-lodged-protected-Bulgarian-gorge-120717 
© 2003-2018  zazemiata.org